Sabtu , 20 April 2024
Breaking News
Home > Muhammad Saifuddin

Muhammad Saifuddin

Makna Ilah

Kalimat Laa ilaaha illaLlah tidak mungkin difahami kecuali dengan memahami terlebih dahulu ma’na ilah yang berasal dari ‘aliha’ yang memiliki berbagai macam pengertian. Dengan memahaminya kita akan mengetahui motif-motif manusia meng-ilahkan sesuatu. Ada 4 makna utama dari aliha yaitu sakana ilahi, istijaaro bihi, asy syauqu ilaihi dan wull’a bihi. Aliha …

Read More »

Fungsi Syahadatain

Sahabat sekalian, fungsi/kepentingan syahadat (ahamiyah syahadah) perlu kita pelajari secara baik agar dapat betul-betul memahami syahadah secara konsep dan aplikasinya. Kenapa syahadah penting karena dengan bersyahadah seseorang boleh menyebutkan dirinya sebagai muslim, syahadah sebagai pintu bagi masuknya seseorang kedalam Islam. Kefahaman seorang muslim sangat bergantung kepada kefahamannya kepada syahadah. Dengan …

Read More »

Agar tidak menjadi Generasi Lemah

MEWASPADAI GENERASI “HOME SERVICE” Sahabat, Apa itu generasi “HOME SERVICE?”Generasi “HOME SERVICE” adalah generasi yang selalu minta dilayani. Ini terjadi pada anak-anak yang hidupnya selalu dilayani oleh orangtuanya atau orang yang membantunya. Mulai dari lahir mereka sudah diurus oleh pembantu, atau yang punya kekayaan berlebih diasuh oleh Babysitter yang 24 …

Read More »