Allah SWT berfirman :

Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu, sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu dia berkata (menyesali) : Ya Tuhan-ku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian) ku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh ( Al Munafiqun : 10 ).

Rasulullah Saw bersabda :

“Tidaklah sedekah itu mengurangi harta.” (HR. Muslim)

Sedekah akan menghapus dosa sebagaimana air dapat mematikan api (HR. Ibnu Majah)

 

———-

Mari optimalkan kebaikan.. membangun generasi penghafal Qur’an..

   

Mari salurkan donasi kita, agar dapat dinikmati hingga ke Akhirat nanti,

in sya Allah bertambah melimpah dan berkah.